Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Chuyện từ hall of the dream

 

Tay cô nhỏ, lúc nào cũng chạm vai anh từ phía đằng sau. Anh bảo có nhỏ như thế, thì lúc nào anh cũng giữ trọn được người, không sợ tuột mất giữa những biến cố ngoài kia. Chỉ cần hai bàn tay cứ đan vào nhau, một lớn một nhỏ.  

 

 

Cô bảo rồi người đâu cứ thể giữ lấy tay em, ngoài kia còn công việc, ngoài kia còn những mối lo. Tuổi trẻ, mình hứa cho nhau lấy một lời, biết thế nào những ngày sau, biết hoa kia có nở muộn, biết tay kia có ấm hoài ? .

 

Sau này cô không còn ở đó nữa, tay anh không giữ được mãi. Dòng đời như cát chảy, tưởng chậm mà nhanh, một ngày sớm mai kéo chúng ta xuống vực sâu, cơn mơ khôn xiết không giữ lại được.

 

Những sáng đó anh nằm một mình, đầu còn chưa kịp hết lùng bùng giữa mấy mùa giông. Đôi lúc cứ khẽ co bàn tay mình lại, vờ như đang nắm một vật gì đó chặt lắm, rồi lại buông ra, thở dài đôi ba hơi còn thiếu.

 

Cô đi rồi, cô đâu thể ngóng đợi anh mãi.

 

Đâu ngồi đó tìm những sớm mai.

 

Nguồn: Shin( Hall of the dream)

Bình luận