Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Chỉ là đánh liên minh thôi mà, phải nhờ đến bửu bối của Doraemon sao =))

Bình luận