Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Đây là final introduction Cuộc thi Clip 360hot Lần 1.

Các clip của thí sinh dự thi hợp lệ sẽ được chèn intro này ở đầu và có các mã số dự thi, logo 360hot và logo của nhà tài trợ trong suốt thời lượng của clip dự thi.

Click xem: Thông tin về cuộc thi.

Click xem: Video mẫu do team 360hot thực hiện.

Bình luận