Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Ảnh Tết Đinh Dậu 2017 - Quách Hồng Tân - Mobile

Đinh Dậu vừa sang

Hạnh phúc mênh mang

Ý chí vững vàng

Niềm vui rộn ràng

Tiền bạc lai láng

Sức khỏe cường tráng

Năm mới vẻ vang.

Bình luận