Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Gia đình hạnh phúc

Luật gia đình: thề, nhưng hòa giải! Và đi ngủ với nhau. Mặc dù sang một bên, thậm chí ngược lại, nhưng luôn ở bên nhau và tiếp theo!

Bình luận