Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

 Hôm wa em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết.

Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp.

Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si si.

Cả nhà em chết cháy, em án tù chung thân.

Tù của em be bé, nằm ở giữa rừng xanh.

Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.

Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.

Tù của em trên gác, xác em ở Tây Nguyên la` la' la la` la

Bình luận