Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Thời buổi gì mà người ta gặp nhau không phải hỏi tên mà hỏi mật khẩu wife là gì?

Cuộc sống hiện đại ngày càng chi phối con người

Thời buổi gì mà người ta gặp nhau không phải hỏi tên mà hỏi mật khẩu wife là gì?

Thời buổi gì mà người ta nhìn mặt nhau thì ít mà cắm mặt vô cái smartphone thì nhiều?

Bình luận