Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Đây là dấu chấm đang gây ức chế nhất cho cộng đồng mạng hiện nay
Bạn có suy nghĩ như thế nào về dấu "..." này???

Bình luận