Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

4k Quality Animal Movie - The Love Story Of Three Dogs At The Park | Viral Dog

 

#viraldog #poodle #dachshund #corgi #4k #4kanimals #4kvideo #concho #bark #barking

-----------------------------------------

Chuyện Tình Ba Chú Chó Tại Công Viên

The Love Story Of Three Dogs At The Park

 

Trong công viên nhỏ có 1 chú chó Lạp Xưởng cô đơn đã lâu đang đi tìm cho mình một cô bạn gái. Ồ hình như chú ta đã tìm được đối tượng cho mình, một cô Phốc sóc có bộ lông đen huyền bí, tuy nhiên cô ấy lại chọn anh chàng lông trắng kia mất rồi.

In a small park, there is a lonely Sausage Dog who has been looking for his love for a long time. Oh he seems to have found his object, a mysterious black fur female Pomeranian, but she chose the other white fur dog.

 

Hình như chú ta đã ngửi thấy mùi gì đó, oh có 1 cô chó có bộ lông trắng tinh đang đến.

Looks like he smelled something, oh there's a pure white female dog who is coming.

 

Hello cưng xinh đẹp, đi nhà nghỉ với anh không ??

Hello beautiful girl, do you want to go to the motel with me?

 

Xem khoai to không nào, khoai đã bé lại khắm nữa

Let's see if your dick is big. Not only the dick is small but it's also smelly

 

Lạp Xưởng tủi thân chú ta bèn bỏ đi, oh đối tượng tiếp theo của chú ta là cô nàng poodle tóc nâu.

Oh, the Sausage Dog feels pity! He's going away, oh his next object is the brown fur Poodle.

 

Tránh xa tôi ra, khoai bé đừng tán tô.i

Stay away from me, your dick is small, don't flirt me!

 

Ngay sau đó lại có một anh poodle tóc vàng khoai to như cái phích đến tán tỉnh cô nàng poodle tóc nâu. Cô nàng poodle tóc nâu sợ hãi cương quyết từ chối mặc cho 2 anh cố gắng đến tán tỉnh.

Right after that, there's a blonde Poodle with big dick like a thermos, he's flirting with the brown fur Poodle. She's scared and resolutely refused, despite them trying to flirt.

 

Khoai anh to như cái phích ấy, tôi sợ lắm tránh xa tôi ra. Your dick is big like a thermos. I'm so scared. Stay away from me!

 

Ấy qua với anh này em ơi

Hey, come here with me, darling!

 

Anh khoai bé lắm chả làm ăn được gì tránh xa tôi ra. Cả 2 anh đừng có lại gần tôi.

Your dick is very small, you can't do anything, stay away from me. Two of you don't get close to me!

 

Cả 2 anh cô nàng đều không thích, họ cứ như vậy cho đến khi …

She doesn't like both of them, they're keeping like that until...

 

Oh không hahahah! Anh chàng Poodle tóc vàng không tán được gái quay sang tán luôn anh chàng Lạp Xưởng của chúng ta

Oh no lol! The blonde Poodle couldn't flirt with her then he's turning to flirt with the Sausage Dog.

 

Ấy ấy anh bạn, tôi là đàn ông mà anh ơi, anh làm vậy là không được rồi anh ơi.

Hey, I'm a man, bro. You can't do that!

 

Tao mặc kệ, không chơi được con bé tóc nâu kia tao chơi mày hahahah

I don't care. I couldn't play that brown-haired girl, so I play you lol

 

Cô em tóc nâu ơi cứu anh với, cứu với.

The brown-haired girl, help me, please!

 

Trước ánh nhìn của các chú chó, anh chàng Poodle vẫn miệt mài tán tỉnh anh chàng Lạp Xưởng haha

Facing the gaze of others, the Poodle's still flirting with the Sausage Dog lol

 

Anh bạn ơi cứu với

Bro, help me!

 

Oh anh chàng Poodle tóc vàng chắc đã bỏ cuộc, chú Lạp Xưởng thấy an toàn bèn chạy về.

Oh maybe the blonde Poodle gave up. The Sausage Dog is feeling safe and running quickly.

 

À hii chạy đâu đấy thằng kia, lại đây với anh nào.

Hey, where are you going, come here with me!

 

Ối dồi ôi anh ơi tha cho em

Oh my god please forgive me!

 

Có lẽ chú Lạp Xưởng phải chạy về chỗ sen không là bị chú Poodle cưỡng hiếp mất đời trai haaaa.

Perhaps the Sausage Dog has to run to his owner, otherwise he will be raped by Poodle to lose his virginhood haha.

Bình luận