Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

4k Quality Animal Movie - The Life Of The Cat Couple Si & Sa | Viral Cat Kitten

 

If you want to support us, donate us on PayPal: mtien_red@yahoo.com

 

#viralcatkitten #cat #kitten #viralcat #meo #conmeo #meow #meowing #4k #4kvideo

---------------------------------------------------------

Cuộc Sống Của Đôi Vợ Chồng Mèo Si & Sa

The Life Of The Cat Couple Si & Sa

 

Hello mọi người! Đà Lạt mưa lạnh quá. Hiện tại mình đang ở quán cafe của vợ chồng Mèo Si và Sa. Đây là Si. Oh nhìn như anh ấy mới tỉnh ngủ haha. Mình nghĩ hình như anh ấy đang đi tìm ai đó thì phải.

Hi guys! It's so cold in Dalat. Right now I'm at the cafe of the couple Si & Sa. This is Si. Oh looks like he's just woken up haha. I think he's looking for someone.

 

Si: Vợ ơi, vợ đâu rồi, con chúng ta đi đâu mất rồi vợ ơi?

Si: Darling! Where are you? Where have our kids gone, darling?

 

Nghe thấy tiếng gọi của chồng, cô vợ vội chạy về.

Hearing her husband's call, she's quickly running back home.

 

Sa: Gì đó chồng ơi? Em về rồi này.

Sa: What is that? I'm here.

 

Si: Bốn đứa con của vợ chồng mình đi đâu mất rồi ấy?

Si: Where have our four kids gone?

 

Sa: Anh lại nhậu say ngủ quên không trông con hả? Chia nhau đi tìm con đi, mấy đứa không chơi trên này.

Sa: You got drunk again then you overslept and you didn't take care of our kids? Split up and find them, they're not playing here.

 

Các con của mẹ ơi? Các con đâu rồi? Tức quá! Chồng chỉ có ăn với nhậu.

Babies? Where are you? How irritating! My husband only eats and drinks all day.

 

Si: Không ổn rồi, vợ mình nó đang tìm cái gì trên kia thế nhỉ? Thôi xong, chắc nó định lấy dao thiến mình.

Si: It's not good, what is she looking for up there? Oh no, she's probably trying to get a knife to castrate me.

 

Haha anh chồng đang sợ vợ lấy đồ thiến mình vì cái tội ăn nhậu rồi ngủ quên không trông con.

Lol the husband is afraid of his wife to get castration on him because he got drunk, overslept and didn't take care of the kids.

 

Si: Thôi đi tìm con đã. Giờ mà ra vợ nó thiến mình mất.

Si: Forget it, find my kids first. If I go out, my wife'll castrate me.

 

Oh có 1 anh chàng mèo Angora đang nhìn theo 2 vợ chồng đi tìm con. À há thì ra anh ấy biết con của Si và Sa đang ở đâu. Sa vẫn đang bần thần vì không tìm được con thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gọi ở xa.

Oh there is an Angora cat who is watching the couple looking for their children. Well, he knows where the kids of Si & Sa are. Sa looks haggard because she couldn't find her children then she suddenly heard the call far away.

 

Angora : Chị Sa ơi, con của chị đang ở đây này.

Angora: Sister Sa, your children are here.

 

Sa: Woa các con của mẹ đây rồi, để mẹ liếm lông cho các con nào.

Sa: Oh dear, you guys are here, let me lick your feathers.

 

Hóa ra các con của Si và Sa đang chơi với mấy vị khách nữ xinh đẹp hiii. A há bạn nữ xinh quá. Các bé đáng yêu quá. Cái ổ hơi nhỏ, đây sang ổ mới to hơn cho thoải mái. Này Si ra với vợ và con kìa.

The truth is the kids of Si and Sa are playing with the beautiful female guests lol. The girls are so pretty. The babies are so cute. The cage is a bit small, move to this bigger cage for comfort. Hey Si come out with your wife and children.

 

Si: Ok, mà thôi ra đó vợ tao nó thiến tao. Tao sợ lắm, ok gãi nữa đi lát tao ra chỗ vợ.

Si: OK! But wait, if I go out there, my wife'll castrate me. I'm so scared, ok scratch me again then I'll go to meet my wife.

 

Yên tâm đi ko sao đâu, tao bảo kê cho kakka.

Don't worry, I'll protect you lol

Bình luận