Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

4k Quality Animal Movie - Welcoming New Members Tom & Abby Kitten Brothers | Viral Cat Kitten

 

If you want to support us, donate us on PayPal: mtien_red@yahoo.com

 

#viralcatkitten #cat #kitten #rescuecat #rescuecats #viralcat #meo #conmeo #meow #meowing #4k #4kvideo

---------------------------------------------------------

Đón Thành Viên Mới - Anh Em Mèo Tom & Abby

Welcoming New Members - Tom & Abby Kitten Brothers

 

Hello mọi người hôm nay lướt facebook mình vô tình thấy bài đăng của một người tìm chủ mới cho 2 bé mèo

Hello everyone, today when I was surfing facebook, I accidentally saw a post by someone looking for a new owner for 2 kittens.

 

Họ có ghi là nhặt được 3 chú mèo ở bãi rác lúc trời mưa, 1 mèo mẹ đã chết còn lại 2 mèo con. Thấy tội nên họ đón về, tuy nhiên gia đình họ không thể nuôi vì nhà có người dị ứng với lông mèo, muốn tìm chủ mới thực sự yêu thương 2 bé. Mình thấy bài đăng nên cũng tìm đến và đón 2 bé về. 2 bé đây mọi người! Hơi tiếc là chủ nhà không cho mình quay phim nếu không mình cũng quay cảnh đón 2 bé từ nhà chủ cũ. Không biết sao nhưng 2 bé gầy và nhìn hơi bẩn xíu, để mình đưa 2 bé đi tắm cho sạch nhé!

She said that she found 3 cats in the garbage dump when it rained: the mother had died and 2 kittens left. Feeling guilty, she picked them up, but she couldn't adopt them because someone in her family was allergic to cat fur and she wanted to find a new owner who really loved kittens. I saw the post so I came there and picked them up. Here they are! It's a pity that she didn't let me film, otherwise I would also shoot the scene of picking up kittens from the old owner's house. I don't know why but they're too thin and look a bit dirty, let me take them to clean up!

 

2 đứa ra đây ba tắm nào. Oh mới đón về mà 2 bé quấn mình ghê, có lẽ 2 bé có duyên với mình hii hii.

Kittens, come here and let's me help you to take a bath! Oh I've just picked them up but they're so wrapped up in me, maybe they're both predestined for me lol

 

Để ba tắm cho Tom trước nhé. Lần đầu được tắm xà phòng thơm hii. Yên nào để ba tắm cho sạch nhá.

Let me bathe Tom first. This is the first time you've had a bath with fragrant soap. Stay still and I'll help you clean up.

 

Lạnh quá ba ơi

It's too cold, daddy.

 

Biết rồi tắm cho sạch lát chơi với anh Mimi nhá. Xong rồi đến lượt Abby.

I've got it, clean up and you can play with Mimi. Then it's Abby's turn.

 

Xong chưa ba

Have you done yet?

 

Đợi chút gần xong rồi

Wait a minute. It's almost done.

 

Ngồi yên ba sấy khô cho nào. OK xong rồi 2 đứa, tắm xong nhìn 2 đứa đẹp trai xinh gái hẳn ra nhỉ hhii.

Sit still, let's dry it. OK done! After taking a bath, two of you look so handsome and pretty lol.

 

Mình đặt tên 2 bé là Tom và Abby nhé. Đây là Tom, còn đây là Abby. Như vậy gia đình mình có thêm 2 thành viên mới cùng Mimi và Mun.

I named them Tom and Abby. This is Tom, and this is Abby. Thus, my family has 2 new members with Mimi and Mun.

 

Ở ngoài kia còn rất nhiều những chú mèo bất hạnh như Tom và Abby. Tuy nhiên khả năng kinh tế của nhóm mình còn hạn hẹp nên không thể giúp đỡ tất cả. Hy vọng trong tương lai, các bạn ủng hộ kênh của chúng mình phát triển mạnh hơn, team mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để cứu giúp các bé mèo bất hạnh khác. Mình kết thúc video tại đây, các bạn nhớ theo dõi video mới nhất - cuộc sống của 2 bé ở những video tiếp theo nhé!

There are many unfortunate cats out there like Tom and Abby. However, our team’s finance is limited, so we cannot help all of them. Hopefully in the future, you guys will support our channel to grow stronger then our team will have more opportunities to help other unfortunate cats and kittens. I'll end the video here, remember to follow the latest video - the lives of 2 kittens in the next videos!


Bình luận