Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Đây là 1 nhóm người dàn cảnh để mọi người xung quanh bị lừa rằng người phụ nữ bắt cóc là mẹ đứa bé và người đàn ông cha đứa bé lại bị xem là kẻ bắt cóc.

Bình luận