Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Hãy chú ý phong cách của anh ấy!

Thanh niên đang buồn vì không biết nên đi đâu, mọi người gỡ rối cho anh ấy nhé :V

Bình luận