Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Dại gái là một môn phái mà thằng nào không gia nhập một cách hăng hái thì chưa chắc thằng ấy là thằng đứng đái
: )
----------------------
Đa số đàn ông thích gái đẹp
[
[
[
[
[
[
[
[
[
Số đông còn lại thích gái xinh

Bình luận