Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Bé này ăn tết to lắm nè ^^

Hình như bé này đang đăng tìm việc sau tết trên các diễn đàn kìa các bợn :v

Nguồn ảnh: Kim Kim

Bình luận