Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Nếu chỉ được chọn một???

Ảnh mang tính chất minh họa, nhưng mà bạn sẽ chọn bé nào đây :3

Bình luận