Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Khi em đã tàn phai nhan sắc!
Zú đã xệ, nhan sắc đã tàn phai .... Cuộc đời này còn gì để mất nữa đâu ... 😭 😭

Bình luận