Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

4k Quality Animal Movie - Cat Sam and His Hot-Tempered Girlfriend | Viral Cat

 

If you want to support us, donate us on PayPal: mtien_red@yahoo.com or Help us through Super Thanks in our videos.

 

#viralcat #cat #kitten #meo #conmeo #meow #meowing #4k #4kvideo

---------------------------------------------------------

Mèo Sam Và Cô Bạn Gái Nóng Tính

Sam and His Hot-Tempered Girlfriend

 

Hello mọi người, thời tiết ở Đà Lạt có chút lạnh. Mình tranh thủ qua chơi với anh bạn mèo Sam. Đã lâu rồi tôi ko qua gặp anh ấy. Đây là anh bạn mèo Sam đẹp trai của tôi hi hi. Oh bên cạnh anh ấy là cô bạn gái mới quen, để tôi quay lại một vài đoạn video làm kỷ niệm hii. Này anh bạn Sam nói chào khán giả đi.

Hello everyone, the weather in Da Lat is a bit cold. I take advantage of playing with my friend Sam. I haven't seen him for a long time. This is my handsome cat friend Sam hihi. Oh next to him is his new girlfriend, let me take some videos as souvenirs hii. Hey Sam, say hello to the audience!

 

Sam: Úi dồi ôi ông bạn quay video thế là chết tôi rồi. Con vợ tôi nó mà nhìn thấy thì chết tôi.

Sam: Oh man, you'll kill me if you make a video like that. If my wife saw it, she would kill me.

 

Vợ bạn đâu?

Where is she?

 

Sam: Kia kìa. Nó vừa đen vừa béo nữa, nhìn ko yêu nổi.

Sam: There she is. She's both black and fat, it's impossible to love her on the outside.

 

Nhìn cũng mũm mĩm đáng yêu đấy chứ hahaha.

She looks quite cute and chubby lol.

 

Sora: Chồng ơi, anh bạn quay phim khen em đáng yêu kìa, chồng thấy em có đáng yêu không?

Sora: Honey, the cameraman called me adorable, do you think I'm cute?

 

Sora: Anh ấy chê tôi, không còn yêu tôi nữa rồi.

Sora: He hates me, he doesn't love me anymore.

 

Này đừng buồn, đi ra đây với tôi

Hey don't be sad, come here with me!

 

Sora: Đi ra chỗ khác, tôi đang buồn.

Sora: Get out of here, I'm feeling blue.

 

Sam: Này đừng nói với vợ tao là tao có bạn gái nhé, nhớ đó, lát tao cho mày tiền, tao đi ra chỗ bạn gái tao đây.

Sam: Hey don't tell my wife that I have a girlfriend, remember that, I'll give you money later, I'm going to my girlfriend now.

 

Thôi xong bạn gái Sam biết anh ấy có vợ rồi.

Oh no, Sam's girlfriend knows he's married.

 

Misa: Anh Sam, sao anh lừa dối em? Anh có vợ rồi sao vẫn quen em. Nói! Đứng lại!

Misa: Sam, why did you lie to me? You've already had a wife, and you still flirt with me. Tell me! Stop! Stand back!

 

Sam: Anh xin lỗi. Dừng lại, làm gì mà nóng tính thế? Tránh xa anh ra, chia tay nhé, yêu đương gì mà bạo lực thế?

Sam: I'm sorry. Stop, why are you so hot-tempered? Stay away from me, let's break up, why are you so violent?

 

Misa: Sao anh lại lừa dối em, giờ anh tính sao? Bạo lực? Chia tay? Anh có tin em cào mặt anh không? Em có bầu rồi, giờ anh tính sao? Có bầu từ hôm hai đứa mình vui vẻ ở bụi chuối ấy hehehe. Cái gì? Anh định chạy đi đâu, nhìn con nó giống anh lắm đó.

Misa: Why did you lie to me, what do you think now? Violence? Break up? Do you believe I'll scratch your face? I'm pregnant, what do you think? I'm pregnant since the day we had fun at the banana bush lol. What? Where are you running? The babies look like you a lot.

 

Sam: Có bầu hả? Từ lúc nào? Chắc gì đã là con của anh. Chúng ta chia tay đi, có bầu đã sinh con đâu mà biết nó giống tôi?

Sam: Pregnant? When? How do you know they're mine. Let's break up, you haven't given birth to know that they look like me.

 

Ê mày làm nó có bầu rồi trốn ở đây hả? Tìm gì thế? Nó không có ở đó đâu.

Hey, you made her pregnant and now you're hiding here? What are you looking for? She's not there.

 

Sam: Này nói nhỏ thôi, nó đi đâu rồi, tao trốn vào đây đã.

Sam: Hey, be quiet, where did she go, I'll hide here first.

 

Misa: Á anh trốn ở đây hả, chạy đi đâu, hôm nay anh không thoát khỏi tôi đâu. Ê đóng cửa hộ tao, hôm nay anh chết với tôi rồi hehehe.

Misa: Ah, so you're hiding here, where are you running, today you won't be able to escape from me. Close the door for me, you've done hehehe.

 

Haa vào đi ông.

Haizzz come in bro.

Bình luận