Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Bởi ta nói thông minh vờ lờ lụt tới đứng nhìn

Bình luận