Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Bắc Thang lên trời, hận đời vô đối (Một trong những kiểu slogan ngày thời còn chát yahoo) Chúc các ban online vui vẻ!

Bình luận