Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

BIẾN ĐỔI Giới Tính 

Em muốn biến thành đàn ông

Ăn nhậu thỏa mái lại không phiền hà

Em không thích kiếp đàn bà

Hơi tý đồn thổi bảo là quái thai

Em đây thích làm con trai

Để cho cái ấy nó dài hẳn ra

Em chẳng thích kiếp đàn bà

Mang theo bòng bưởi thật là mệt ghê

Đàn ông họ chẳng có dề

Nhẹ nhàng tình cảm sướng tê cả người

Nhìn em các bác đừng cườ

i Cho em xin phép mọi người chút nha

Cái em thích nhất đó là

Đàn ông có súng thật là oai phong Lựu đạn hai trái rắt hông

Em nào léng phéng là ông bắn bùm

Đọc thơ nếu có cười um

Thì mong các bác like dùm em nha

Đến đây xin phép cả nhà

Cho em biến đổi thành là đàn ông

Hi vọng biến đổi thành công

Để cho cuộc sống em không muộn phiền 

Bình luận