Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Ngày lễ 30/4, trong lúc mọi người đang đi chơi lễ vui vẻ cùng gia đình, thì còn các em nhỏ cơ nhỡ, mồ côi đang cần lắm những tình thương và quan tâm của xã hội, hôm nay team 360hot đang chung tay cùng trung tâm sos vũng tàu tạo 1 ngày lễ ý nghĩa, vui tươi cho các em <3

Bình luận