Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Nhà có điều kiện, nên anh ấy sắm thẳng giàn karaoke 300k để thể hiện niềm đam mê, bợn nào muốn hát karaoke free thì bay qua nhá :3

Bình luận