Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Bé mà đã có tố chất làm boss rồi, gà mẹ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà thôi :'(

Bình luận