Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Cách Khiếu Nại Thắng Quyết Định Tắt Kiếm Tiền Sai Của Youtube | Viral Cat KitteN

 

How To Win Appeal Against Youtube's Wrong Decision To Turn Off Monetization | Viral Cat Kitten

 

After 5 days turned of monetization from youtube's wrong decision, Viral Cat Kitten channel is monetized again now.

 

#viralcatkitten #appeal #monetization #viralcat #cat #kitten

Bình luận