Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Bài dự thi số 15 "Cuộc thi clip 360hot lần 1" Shuffle dance ảo diệu :) Thể hiện: Team HMN. Đây là bài nhảy của một thành viên trong nhóm. Khúc đầu mở màn hơn kỳ lạ, nhưng để đánh lừa sự tập trung của khán giả, không biết điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra cái gì tiếp theo.

Bình luận