Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Bài dự thi số 10 "Cuộc thi clip 360hot lần 1"
Giọng hát say trà đá?
Thể hiện: Lê Ngọc Sơn

Bình luận