Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

NHẮC NHỞ MEMBER: ko post toàn bộ chữ hoa, chỉ post chữ cái đầu viết hoa đầu câu, tên, các địa danh, ...

Bình luận