Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Chế meme

Okay Guy

Chấp nhận, cam chịu điều gì đấy và không có khả năng phản đối

Dòng trên
Dòng dưới

Hướng dẫn chế ảnh

  • Nhập chữ cho dòng trên và dòng dưới. Bạn có thể xóa nếu không cần thiết.
  • Bạn có thể kéo thả dòng chữ sang vị trí khác
  • Không đăng ảnh lên 360hot.vn nếu bạn chỉ chế linh tinh để thử nghiệm, tránh spam 360hot.vn
  • Ảnh đăng lên 360hot.vn vẫn phải tuân thủ đầy đủ nội quy trong mục Đăng ảnh
  • Mọi đóng góp, báo lỗi vui lòng gửi mail về info@360hot.vn hoặc bình luận ở trang này
  • Hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Chrome
Okay Guy Dòng trên Dòng dưới

Bình luận