Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

360Hot Forum » Học gì? ở đâu?

Đề tài: Cách Tạo Hiệu Ứng Ánh Sáng Trong Photoshop

18-05-2017, 15:51 #1
Tham gia: 20-10-2016
Bài: 76

Bước 1 
Mở hình của bạn trong Photoshop. Điều đầu tiên, chúng ta thực hiện một số điều chỉnh chung cho các hình ảnh bằng cách sử dụng Adjustment Layers.
Sau đó thêm Gradient Map,thiết lập Blend màu Linear Dodge (Add) và Opacity 10%. Thông số Saturation cho 25 Hue/Saturation adjustment layer.
[​IMG]
Bước 2
Chúng ta bắt đầu vào việc ghép hình. Cho file powerball.jpg chọn chế độ hòa trộn như hình.
[​IMG]
Bước 3 
Tiếp tục dùng Brush để tạo hiệu ứng sáng... như hình.
[​IMG]
[​IMG]

Dùng Pen tool để vẽ đường ánh sáng.
[​IMG]

Bước 4

Sau đó dùng hình color-waves.jpg . để hòa trộn với người.
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG]
Bước 5
[​IMG][​IMG]
Still working on the left foot, get a soft brush set the Brush Opacity to 43% and paint two spots using the colors: c2839f and bac93c and change the Blend Mode to Vivid Light.
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

 

Trả Lời Với Trích Dẫn Trả lời

Trả lời nhanh