Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Đi đường mà gặp mấy xe này thì tránh xa xa ra chứ ko cẩn thận nó lật 1 phát là tai nạn liên hoàn luôn 😰
Nguồn: Phuong Huy Nguyen

Bình luận