Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Vụ việc cần được làm sáng tỏ, không biết em nào đúng em nào sai nhưng bạo lực học đường cần phải kỷ luật làm gương 😠

Bình luận