Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Những hình ảnh thế này thật hiếm để có thể thấy được đúng không các bạn, thời gian qua nhanh lắm và cứ thế chúng ta đã già mất rồi. Nhưng chơi vẫn cứ chơi phải ko các bạn, tuổi thơ lại ùa về này 😅😂🤣

Bình luận