Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

[GÓC CẢNH GIÁC] Càng xem càng đau lòng cầu cho 3 cháu sớm được siêu thoát . :(

Chia sẻ videos để các bậc cha mẹ cảnh giác hơn với con trẻ của mình :'(

Video này là người ta quay lại từ màn hình của camera phát lại .

Họ dùng điện thoại quay từ màn hình khác .

Còn bảo vì sao áo không giống nhau xin thưa lúc vớt xác lên thì phải thay áo cho các cháu chẳng nhẻ để mấy cái áo toàn bùn cổng rảnh à. :(

Share Nguyễn Trọng Hùng

Bình luận