Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Cứ mỗi lần mưa to gió lớn chút là các con đường Vũng Tàu thi nhau ngập lụt, người người thi nhau dắt xe @@!

 

Bình luận