Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

ARTWORK Vòng đu quay chở ước mơ

 

Vòng đu quay mỗi khi càng quay lên cao, bàn tay ta gần như có thể chạm đến bầu trời, vạn vật bên dưới thu nhỏ lại. Vòng đu quay rồi cũng sẽ đưa chúng ta về trên mặt đất, rồi giấc mơ trôi qua, hiện thực sẽ trở lại. Vòng đu quay vẫn tiếp tục những vòng quay mang ước mơ đến bầu trời.


Anilezah (Tổng hợp)

 

Nguồn:vuighe.net

Bình luận