Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Đây là vk Tuấn vk Tuấn rất hiền nhưng Tuấn không bao giờ to tiếng với vk =))

Nguồn: Thánh Lầy Lội

Bình luận