Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Đây là cảnh quay từ 1 camera an ninh ngoài đường ghi lại dc, mọi người nhất là các chị em phụ nữ xem để cảnh giác, bọn cướp giờ manh động lắm 😢😢😢

Bình luận