Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Green Journey - Hành Trình Màu Xanh | Box Of Black Pearls - Hộp Ngọc Trai Đen | Tiến Râu | 360hot TV


- Bài hát sử dụng trong video: Box of Black Pearls

- Ca sĩ: Vivera, Kitty Lingmerth

- Lời dịch và thực hiện video: Tiến Râu (Tiến Phạm)


Under the trees - Bên dưới những tán cây

I found a box of black pearls - Em tìm thấy một hộp ngọc trai đen

I couldn't believe - Em không thể nào tin nổi

That it could change our known world - Rằng nó có thể thay đổi thế giới thực tại của chúng ta

Under the stars - Dưới những vì sao

One night I opened it up - Rồi một đêm em mở chiếc hộp ra

And your voice - Và giọng của anh

came pouring out like old - tuôn trào ra như ngày xưa

As silent as a whisper in the rain - Yên lặng như tiếng thì thầm trong mưa

Lonely words were hovering within - Những từ cô đơn lơ lửng bên trong

If I ever let the darkness come alive - Nếu em đã từng để cho bóng tối ngự trị

I swear I wont turn around - Em thề sẽ không quay trở lại

If I ever let the darkness come alive - Nếu em đã từng để cho bóng tối ngự trị

I swear I wont turn around - Em thề sẽ không quay trở lại

We found a perfect system - Chúng ta đã tìm ra một hệ thống hoàn hảo

To replace - Để thay thế

All our wornout sins - Tất cả những tội lỗi không đáng có của chúng ta

If I ever let the darkness come alive - Nếu em đã từng để cho bóng tối ngự trị

I swear I wont be turning 'round - Em thề sẽ không quay trở lại

If I ever let the darkness come alive - Nếu em đã từng để cho bóng tối ngự trị

I swear I wont be turning 'round - Em thề sẽ không quay trở lại

I feel you need to - Em cảm thấy anh nên

Turn around - Quay lại

I feel you need... - Em cảm thấy anh nên ...


Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy chương trình Hành Trình Màu Xanh - Mỗi Ngày Một Niềm Vui - San Sẽ Yêu Thương (Sẽ Sang Hơi Ấm) của mình có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng, xã hội thì đừng tiếc cho mình những nút like, bình luận, chia sẻ rộng rãi để lan tỏa tình người, tình yêu thương đến mọi nhà nhé!


#360hottv #boxofblackpearls #tienrau #hopngoctraiden #ngoctraiden #vivera #kittylingmerth #sanseyeuthuong #sesanghoiam #moingaymotniemvui #nhatky #shipper #tienpham #vungtau #hanhtrinhmauxanh

Bình luận