Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Chế meme

Troll Face_2

Troll Face _2

Dòng trên
Dòng dưới

Hướng dẫn chế ảnh

  • Nhập chữ cho dòng trên và dòng dưới. Bạn có thể xóa nếu không cần thiết.
  • Bạn có thể kéo thả dòng chữ sang vị trí khác
  • Không đăng ảnh lên 360hot.vn nếu bạn chỉ chế linh tinh để thử nghiệm, tránh spam 360hot.vn
  • Ảnh đăng lên 360hot.vn vẫn phải tuân thủ đầy đủ nội quy trong mục Đăng ảnh
  • Mọi đóng góp, báo lỗi vui lòng gửi mail về info@360hot.vn hoặc bình luận ở trang này
  • Hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Chrome
Troll Face_2 Dòng trên Dòng dưới

Bình luận