Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Hãy trân trọng nhũng gì bạn đang có nhất là cái mang tên gia đình và cái hạnh phúc cuộc đời con người ko có bao nhiêu thoát cái tóc đã bạc phơ ko quan trọng chúng ta làm được bao nhiêu cái quan trọng là chúng ta làm đươc những gì đến lúc nào đó mình cũng sẻ ngồi trên cái tủ mang tên bàn thờ nhưng trước khi đến ngày đó mình hãy làm thật nhiều điều ý nghĩa để con cháu và người đời nhớ đến mình

Bình luận