Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Thành công không đến nhờ may mắn mà nhờ vào sự nỗ lực hãy là một người dám đối đầu với những thử thách còn hơn trở thành một người hèn nhát

Bình luận