Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Lỡ yêu một người không quan trọng . Quan trọng là mìnnh yêu người đó mình có hạnh phúc không , có trưởng thành hơn không đó mới là điều quan trọng

Bình luận