Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Lớp Trưởng thất tình bị bọn bạn hát "Em Gái Mưa" troll. Thấy tội nghiệp mà thôi cũng kệ ___^(o_o)^

Bình luận