Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Chị em nào có chồng nhậu nhẹt - nhất định phải xem video clip này 😂
Hãy tag người bạn muốn "nhắn nhủ" vào đây 😄
📌Thấy HAY thì thả tim
📌Thấy CHUẨN thì CÒM
📌Thấy TÂM ĐẮC thì SHARE
🎙"Người tình rượu bia" - nhạc chế "Người tình mùa đông"
Nguồn: Thanh Tuyền Đặng

Bình luận