Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Trích thông tin mới nhận được trên facebook: Ngay trước cửa hàng nhà em ở 254 Xã Đàn, chồng khả nghi vợ đi ngoại tình. Chồng giật điện thoại kiểm tra, thì vợ hô cướp...cướp, dân quanh đấy cho ăn liên hoàn đấm, đá túi bụi... Nguồn : Duy Vũ

Bình luận