Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Đâu phải chỉ có con người mới biết bay lắc, đập đá, gà tui cũng biết vậy 😂😂😂

Bình luận