Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Xe tải vượt vạch liền trên đường đèo là một điều rất nguy hiểm, nhất là trời sương và mưa, đèo Bảo Lộc không quá dài để tranh nhau chạy! Trong tình huống này thì người đi xe máy cũng không biết tránh vào đâu!

Bình luận