Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Ngoại hay hờn dỗi quá, phải mãi mới chịu ăn :3

Nguồn: Nguyễn Ngọc Phú

Bình luận