Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Cá ông về biển Bình Định. Nhưng ad không hiểu tại sao còn sống mà ngư dân lại đưa lên bờ cúng kính :(

Vụ này ở Trung lương Cát Tiến nhé

Sưu tầm: Page Quy Nhơn - Bình Định

Bình luận